„Helnet“ komanda su džiaugsmu praneša apie komandos narių komandiruotę Kinijoje. Egzotiškoje šalyje dalyvavome Pekino aukštųjų mokyklų švietimo konferencijoje, kurioje su dar daugybės kitų šalių atstovais (Ukrainos, Azerbaidžano, Čekijos, Bulgarijos, Mongolijos, Slovėnijos, Izraelio) diskutavome apie rytų ir vakarų šalių bendradarbiavimą mokslo srityje, keitėmės patirtimi. „Helnet“ komanda turėjo garbės pristatyti Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) švietimo sistemas, parengėme informaciją apie išskirtinias šių valstybių tradicijas bei gamtos ir kūltūros grožį. Komanda mugei ruošėsi ilgą laiką ir savo pasiruošimu nustebino renginio kolegas. Į mugę vykome su video, kurie buvo filmuoti visose Baltijos valstybėse, surinkome išskirtinę informaciją apie lietuvių, latvių, estų gyvenimą Pabaltijo regione. Paruošėme vaizdo medžiagą apie Baltijos jūros krantų skalaujamų valstybių grožį, unikalumą ir didingumą.
Didžiuojamės, kad sulaukėme kvietimo atvykti į Pekiną ir pristatyti Baltijos valstybes daugybei šalių su kuriomis ateityje bus galimybė keisti patirtimi bei įgyti naujų žinių įvairiose srityse. O ypatingai džiaugiamės, kad „Helnet“ komandos pasiruošimą įvertino ir kitų šalių atstovai, kurie žarstė komplimentus sakydami, kad nors Baltijos valstybės užima mažus kontūrus žemėlapyje, bet savo talentais lenkia net ir didžiąsias valstybes.